Monday, October 6, 2014

...गेलो आहे

आयुष्य स्वताचे मी केव्हाच उधळून गेलो आहे 
किती हलकेच तुझ्या मधे मिसळून गेलो आहे 
दाट स्वप्नांच्या या धुक्याशी असा खेळताना 
तुझ्या मखमली जाणीवेत हुरळून गेलो आहे   

No comments: