Sunday, November 9, 2014

घुटमळलो होतो

ओलांडताना तो उंबरठा,मी अडखळलो होतो 
ठेच लागली मनाला अन हळहळलो होतो 
तिच्या आठवणींच्या पायऱ्या उतरता उतरता 
शेवटचं तिला पाहायला मात्र घुटमळलो होतो 

No comments: