Monday, September 1, 2014

अशक्य

अशक्य असं कधी नव्हतच काही
पण तरीही मन हे मारावच लागलं
आवर शक्य त्या अशक्याला घालून
अर्धपोटी मला असं उठावच लागलं 

No comments: