Wednesday, August 27, 2014

मनपाखरू माझे

नभी लागले उडू मनपाखरू माझे 
आठवणीत तिच्या वेडे हे उसासे 
स्वस्पर्षातही होतो आभास तिचा 
भान  कुठले आता मलाच माझे 

No comments: