Sunday, August 31, 2014

द्वंद्व

द्वेष आणि स्वार्थ यांचे हे द्वंद्व
प्रेम पाहत असते हताशेपोटी
जागा माझी आहे तरी कुठे इथे
कोणी का नाही भांडत माझ्यासाठी 

No comments: